Torsdag d. 17. september 2020, Kl. 09:00 til kl. 16:00

Mange danskere er aktive i frivilligt socialt arbejde, og det er en vigtig del af civilsamfundet i Danmark. De frivillige gør en stor forskel for rigtig mange mennesker, og mange aktiviteter ville ikke være mulige, hvis det ikke var for de frivillige. På dette kursus har vi fokus på, hvordan man skaber et godt miljø for frivillige. Det er ikke et kursus for nemme løsninger, men et kursus i, hvordan man kan skabe et miljø, hvor frivillige trives. Derfor vil der både være fokus på praktiske redskaber såsom en frivillighedspolitik og børneattester. Ligesom der vil være fokus på, hvordan man bedst rekrutterer og motiverer frivillige til at forblive aktive i de diakonale aktiviteter.  

Hvem kan deltage?
Alle, der arbejder med diakoni enten i samarbejde med et menighedsråd eller en menighedspleje  

Hvad kan du lære?
Du vil lære, hvordan du fremmer et miljø, hvor frivillige trives og hvor flere bliver engagerede. Du vil lære, hvordan du konkret kan udarbejde en frivillighedspolitik, ligesom du vil lære, hvordan man kan rekruttere og motivere frivillige til at blive en del af det diakonale arbejde. Derudover vil vi arbejde med forskellige dilemmaer knyttet til det frivillige arbejde.  

Vi vil belyse følgende emner: Kurset er bygget op om 4 elementer:
· Etablering af en frivillighedskultur 
· Motivation af frivillige
· Rekruttering af frivillige
· Dilemmaer i forhold til frivillige
· Konkrete eksempler på kultur, hvor frivillige trives  

Program:
Kl.  09.00:  Ankomst, kaffe og brød
Kl.  09.30:  Velkomst 
Kl.  10.00:  Oplæg
Kl.  12.30:  Frokost
Kl.  13.30:  Oplæg
Kl.  15.30 - 16.00: Afslutning  

Undervisere:
Konsulent Mei Petersen og Generalsekretær

Sted
Valby Tingsted 7, 2500 Valby
Pris
250 kr. inklusiv frokost