Hvad?
At have en frivillig peerstøtte betyder, at du får en relation, hvor I deler fælles livserfaringer om psykisk sårbarhed. Peerstøtten har gået vejen før dig, så derfor kan du opleve at føle inspiration eller håb til at komme videre fra det svære i dit liv i mødet med den frivillige. Peerstøtten kan komme til udtryk på forskellige måder; om det er en samtalepartner, bisidder eller lignende, at du søger.

Men i alle typer peer-to-peer relationer vil du finde en naturlig følelse af gensidig respekt, rummelighed og ligeværd. Selvom ens erfaringer kan være forskellige, så bliver det betydningsfulde i relationen, at du mærker din peerstøttes forståelse og personlige empati, da din peer ofte kan relatere til lige præcis det du gennemgår.

Hvordan?
Forud for en relation vil vi i Samvirkende Menighedsplejer arbejde for at lave et godt match mellem en frivillig peerstøtte og peermodtager. Det gør vi ved at interviewe alle vores deltagere, og herigennem matche på faktorer som alder, køn, interesser og lignende.

Nogle gange kan du som peermodtager have et særligt ønske om, at den frivillig peerstøtte for eksempel er af et bestemt køn eller har viden samt interesse for noget specifikt. Det vil vi altid forsøge at tage højde for, sådan at vi kan ramme rigtigt i vores første match.

Kontakt
Hvis du ønsker at få en frivillig peerstøtte, så tag kontakt til os her