(Man ikke lave en søgefunktion direkte i ChurchDesk,

men man kan - via Google - lave et "cowboy-trick":

https://jakobskirken.dk/jk-soeg1 )