Du kan læse mere om vores fastlagte kurser i kursusoversigten her på hjemmesiden. Du kan hente hele vores kursuskatalog her

NYT KURSUS: DIAKONI I JULEHJÆLPEN, 27. AUGUST 2019 I MIDTJYLLAND OG 2. SEPTEMBER I KØBENHAVN


SKAL VI ARRANGERE ET KURSUS SAMMEN?
Udover de fastlagte kurser, afholder vi gerne kurser rekvirereret af jeres lokale menighedspleje. I kursuskataloget kan du se forslag til temaer, et rekvireret kursus kan handle om. Kontakt os for yderligere information.