Kirkens Genbrugs butikker på Sjælland (uden for Storkøbenhavn) støtter de lokale menighedsplejer  på den lokalitet, hvor butikken ligger (hvis der findes en menighedspleje).

Desuden støtter de jyske butikker særlige kursusfremstød på Sjælland.

Herudover deltager de sjællandske butikker sammen med de fleste øvrige butikker i landet i støtten til Folkekirkens Feriehjælp for udsatte børnefamilier (et landsdækkende sommerferieprojekt), foruden at man bidrager til, at Samvirkende Menighedsplejer stadig 4 gange om året kan sende Bladet ”Sammen om Menighedspleje” ud til alle medlemssogne, til bidragsydere samt til præster og kirkekontorer landet over.

Butikkerne på Sjælland støtter bl.a. udgivelse af bladet "Sammen om menighedspleje".