Kirkens Genbrugs butik i Rudkøbing støtter familienetværksarbejdet på Falster og Lolland. Der arbejdes også med at oprette menighedspleje på Langeland, som butikken kan støtte.  

Herudover deltager butikkken sammen med de fleste øvrige butikker i landet i støtten til Folkekirkens Feriehjælp for udsatte børnefamilier (et landsdækkende sommerferieprojekt), foruden at man bidrager til, at Samvirkende Menighedsplejer stadig 4 gange om året kan sende Bladet ”Sammen om Menighedspleje” ud til alle medlemssogne, til bidragsydere samt til præster og kirkekontorer landet over.

Butikken i Rduløbing støtter bl.a. Folkekirkens Feriehjælp.