En genbrugsbutik knyttet til menighedsplejens arbejde i sognet eller i et par nabosogne er en gevinst for det sociale liv omkring en kirke. Kirken får et mødested ude i det pulserende liv. Mange støtter gerne op om menighedens sociale arbejde gennem en genbrugsbutik og er glade for, at de som frivillige på denne måde kan hjælpe kirken i det sociale arbejde og samtidig selv få en god oplevelse.  

Det er en organiseret lokal menighedspleje, man hjælper gennem arbejdet, og samtidig støttes Samvirkende Menighedsplejers (SMP) landsarbejde. Det almindelige ved nye Kirkens Genbrug-butikker er, at 25 % af overskuddet tilfalder det lokale arbejde. Dette tal kan forhandles efter en tid og ændres, afhængigt af aktivitetsniveauet i den eller de tilknyttede menighedsplejer.

Skal man i gang med en butik, skal man i forvejen have en menighedspleje med vedtægter og bestyrelse, eller man skal oprette en sådan samtidig med butikken. Hvordan man gennemfører dette, kan SMP oplyse om. Samtidig skal en kreds på mindst 20 personer og gerne flere have meldt sig som interesserede i at være frivillige i en genbrugsbutik.

I den fase, fra en lokal kreds omkring kirkens menighedspleje gerne vil i gang med en butik, til butikken står færdig til åbning, er SMP med omkring etableringen. En genbrugskonsulent bistår med afholdelse af informationsmøder for interesserede frivillige og er behjælpelig med at finde en velindrettet butik med en god størrelse, en rimelig husleje og en god beliggenhed. 

Når de frivillige har sagt ja, og butikken er fundet, leder genbrugskonsulenten renoveringen og etableringen af butikslokalet, understøttet af frivillige. Samtidig hjælper han/hun med at stifte foreningen bag butikken, der skal have sin egen bestyrelse. Denne konsulentstøtte er gratis for menighedsplejen og en investering fra SMP i forventning om et godt overskud fra butikken senere.  SMP underskriver lejemålet. Desuden lægger SMP midler ud til renovering og butiksindretning. Dette beløb betales senere tilbage ved indtjening af midler fra salg fra butikken.

Det forventes, at butikken selv kan afholde betaling for husleje og andre faste udgifter fra butikkens åbning. Tjener man ikke nok til det i begyndelsen, kan SMP også her lægge ud. Nogle butikker kan betale alle forbrugsudgifter og tjene penge, også til det lokale arbejde, fra første åbningsdag, mens andre kan opleve, at det tager tid, inden man når så vidt. Det afgørende er at få mange gode varer ind og at have så mange frivillige, at man kan have en lang åbningstid. Det er vigtigt at finde frivillige, der vil påtage sig lederopgaver med ansvar i butikken.

Vi vil gerne hjælpe nye sogne med at få en Kirkens Genbrug, både for SMPs og for det lokale sognediakonale arbejdes skyld. Genbrugsarbejdet er en virkelig god livsnerve for menighedsplejen i et lokalområde og til stor gavn for SMP. Vi modtager gerne (også uforpligtende) henvendelser fra både by- og landkirker, idet en genbrugsbutik kan blive et godt aktiv for kirken og for lokalsamfundet begge steder.  Man kan henvende sig til en af de personer, vi på næste side i bladet præsenterer som vore genbrugsmedarbejdere, eller til undertegnede.