En person med faglig baggrund, typisk en ansat (f.eks. en diakonal medarbejder i sognet) varetager omsorgsbesøgene. Desuden indgår frivillige hjælpere, der kan stå med særlige funktioner: At ledsage de ældre til aktiviteter uden for hjemmet, at bistå med en bisidderindsats, at bistå med en praktisk opgave m.m. 


Målet er, at en frivillig besøgsven efter en tid med besøg fra en professionel besøgsven kan gå ind og supplere og gradvist overtage mere og mere af opgaven. Dog skal den ensomme hele tiden også kunne kontakte sin oprindelige professionelle besøgsven og opleve, at der er kontinuitet i den personlige relation. 

Du kan læse mere om omsorgsbesøg her:

  • Om målgruppe, formål, opgaver, arbejdsmetode, samarbejdsparter og mødet med borgeren - klik her
  • Om den særlige omsorgstjeneste i København - klik her