Samvirkende Menighedsplejers omsorgsbesøg har i 2011 været genstand for en forskningsundersøgelse:

"At prikke med kærlighed - omsorgsbesøg i en isoleret alderdom" (2011)

Forskningsrapporten, der er udarbejdet af sociolog Rikke Nøhr Christensen for fonden Ensomme Gamles Værn, er også omtalt i vores blad, "Sammen" (nummer 3, 2015, side 6 og 7), som du kan finde her.

Samvirkende Menighedsplejer får desværre ikke længere midler til omsorgsbesøg i København og på Frederiksberg og har derfor lukket denne aktivitet. Vi håber at hæftet kan inspirere andre til tilsvarende aktiviteter.