Hvad er aflastningstjeneste?

Det kan være uhyre svært i mange hjem at holde fast i håbet, når en elsket ægtefælle, et barn, far eller mor ligger alvorligt syg eller døende. I nogle hjem er det en tung byrde, at én af de nærmeste er blevet dement.

Omsorg er et nøgleord i Samvirkende Menighedsplejer, og det var derfor helt naturligt at igangsætte landets første aflastningstjeneste. Aflastningstjenesten blev påbegyndt 17. september 1990. Navnet ”Aflastningstjeneste” er valgt for at signalere, at tilbuddet gives som aflastning for raske ægtefæller, samlevere eller eventuelt børn, for derved at give støtte, tryghed og et pusterum. Nogle steder foretrækker man at benævnte denne hjælpeaktivitet som en særlig del af besøgstjenesten.

Grundaktiviteten er, at målgruppen er pårørende til demente, andre langvarigt syge og døende, som bliver passet i eget hjem. Langt de fleste steder arbejder man for at hjælpe ældre familier, men enkelte steder støtter man også familier med alvorligt syge børn. Der tilbydes aflastning f.eks. i 3 timer ad gangen efter aftale.

De frivillige er ansvarsbevidste mennesker, der har mod og lyst til at hjælpe en pårørende til en alvorligt syg ved at være til stede i hjemmet eller hjælpe på anden måde.

Aflastningstjenesten har i de mange år siden 1990 forgrenet sig i mange aktiviteter, der består ved siden af hovedaktiviteten. Her kan nævnes:

  • Vågetjeneste for døende, i eget hjem eller på plejecentre
  • Netværksaktiviteter for pårørende, alene eller sammen med deres demente partner
  • Erindringsaktiviteter for demensramte på plejecentre