Samvirkende Menighedsplejer bistår sogne i at igangsætte sorgsamtaler og sorggrupper og hjælpe de sorgramte ind i et netværk.

Samvirkende Menighedsplejer har udviklet følgende koncept: 4 sorgstøttesamtaler med en kompetent sorgstøtteperson (ansat eller frivillig) i eget hjem, deltagelse i en sorg-gruppe (ledet af ansatte eller frivillige) gennem 6 måneder samt årlig heldagstur for ældre efterladte over 65 år. Desuden hjælp til at indgå i personlige netværk. 

  • Du kan læse nærmere om de praktiske omstændigheder her
  • Og du kan se nærmere om den ældre efterladtes sorg her

Særligt om sorgstøtte i København kan du finde her