Samvirkende Menighedsplejer administrerer en række fonde og legater, jf. denne oversigt

Hovedformålet med fondene og legaterne er at hjælpe mennesker i akut eller skjult nød, fortrinsvis ældre, syge og enlige forsørgere. 
Samvirkende Menighedsplejer (SMP) er en kirkelig-social organisation, og derfor uddeles vores legater i samråd med de lokale menighedsplejer eller sogne. Dermed håber vi at nå dem, der har størst behov for hjælp. Legaterne er personlige og forudsætter oplysning om navn og adresse. Der ydes normalt ikke flere legater til samme person inden for samme år. 
Legatansøgninger, som modtages uden forudgående henvendelse til den lokale kirke, kan desværre ikke behandles. Således vil ansøgeren blive anmodet om at kontakte kirken, jf. ovenstående. Desuden er det en betingelse for at opnå støtte, at ansøgeren har fået skriftligt afslag på hjælp fra kommunen. 
Du kan finde formularen for legatansøgning ved at trykke på dette link. Vær opmærksom på, at du ikke behøver at sende en ansøgning til hvert legat, da flere ansøgninger fra samme person vil blive behandlet som én ansøgning, og der kun vil blive ydet ét legat. 
Legatansøgninger samt menighedsplejens eller sognepræstens anbefaling kan også sendes til os på mail. Adressen er: legat@menighedsplejer.dk
Før du ansøger om et legat, skal du kontakte din lokale kirke og anmode om en personlig samtale med menighedsplejen eller sognepræsten. Måske har man midler til at hjælpe dig lokalt. Hvis ikke kan der ansøges om et legat hos SMP. Det kan ske på to måder, enten ved at du fremsender en ansøgning med menighedsplejens (normalt formandens) eller sognepræstens anbefaling, eller ved at menighedsplejen eller sognepræsten ansøger om et legat på dine vegne. Menighedsplejen eller sognepræsten er således vores kontaktperson. Hvis der bevilges et legat, sættes beløbet ind på din konto, som skal oplyses i forbindelse med ansøgning, og vi orienterer kontaktpersonen om, at beløbet er bevilget til dig. 
SMP arbejder i henhold til persondataforordningen. For at SMP kan behandle ansøgningen, skal ansøger være indforstået med, at SMP må opbevare og behandle de oplysninger, som der gives i forbindelse med ansøgningen. Oplysningerne vil alene være tilgængelige for de medarbejdere, der arbejder med legatadministrationen, og medarbejderne har omfattet af tavshedspligt. Hvis der gives afslag på ansøgningen, vil ansøgningen og korrespondance blive opbevaret i maksimalt 1 år, med mindre ansøger ønsker det anderledes. Hvis ansøgningen munder ud i en bevilling, skal ansøgning og korrespondance i forbindelse hermed, herunder bevillingsbrev, opbevares i 5 år som dokumentation i regnskabet.
Derudover uddeles der legater til institutioner med tilknytning til Samvirkende Menighedsplejer samt aktiviteter til fordel for ældre, handicappede og nødlidende mennesker i Nordjylland. Ansøgningerne sendes direkte til Samvirkende Menighedsplejer. Ekspeditionstiden fra Samvirkende Menighedsplejers modtagelse af ansøgningen til udsendelse af legat eller afslag er på 2-3 uger.