Sådan søger du Samvirkende Menighedsplejer om økonomisk hjælp fra vores fonde og legater

Samvirkende Menighedsplejer administrerer en række fonde og legater, hvis formål er personlig hjælp til mennesker i akut økonomisk eller skjult nød, fortrinsvis udsatte ældre og syge og enlige forsørgere.

Samvirkende Menighedsplejer er en kirkelig-social organisation, og vores legater uddeles alene i samarbejde med lokale menighedsplejer og præster inden for Folkekirken.

Ønsker du at søge et legat, kan du trykke på dette link. Her finder du en vejledning om, hvordan du søger et legat, samt en legatansøgning og en samtykke-erklæring, se nedenstående tekst vedrørende persondataforordningen.

Når du har udfyldt ansøgningen med samtykke-erklæring, sender du den på mail til legat@menighedsplejer.dk sammen med en skriftlig anbefaling fra en præst inden for Folkekirken, gerne din lokale sognepræst, som dokumentation for behovet for økonomisk hjælp. Ansøgninger uden samtykke-erklæring eller anbefaling behandles ikke.

Når vi har modtaget ansøgningen og anbefalingen, er præsten vores kontaktperson, og alle henvendelser sker hertil.

Ansøgning og anbefaling vil blive forelagt vores legatbestyrelse med en indstilling, og hvis bestyrelsen godkender indstillingen, vil beløbet blive indsat på den i ansøgningen oplyste bankkonto. Samtidig med bankoverførslen sender vi en mail til præsten til orien-tering. Vores behandlingstid er 2-3 uger.

Samvirkende Menighedsplejere arbejder i henhold til persondataforordningen. For at vi kan behandle en ansøgning, skal ansøger være indforstået med, at oplysningerne i ansøgningen opbevares og behandles af Samvirkende Menighedsplejer. Oplysningerne vil alene være tilgængelige for de medarbejdere, der arbejder med legatadministrationen, og medarbejderne er omfattet af tavshedspligt. Hvis der gives afslag på ansøgningen, vil ansøgningen og korrespondancen i forbindelse hermed blive opbevaret i maksimalt 1 år, med mindre ansøger ønsker det anderledes. Hvis ansøgningen resulterer i bevilling af et legat, skal ansøgningen og korrespondancen, herunder bevil-lingsbrev, opbevares i 5 år som dokumentation i regnskabet.

Ud over de nævnte formål støtter vi også formål som økonomisk hjælp i forbindelse med kirkelige handlinger som dåb, konfirmationer og begravelser, ferieophold i be-grænset omfang, aktiviteter for beboere på institutioner tilknyttet Samvirkende Menig-hedsplejer samt aktiviteter til fordel for ældre handicappede og nødlidende mennesker
i Nordjylland.

Man vil altid modtage afslag på ansøgninger, som ikke kan imødekommes, bl.a. støtter vi ikke uddannelse og udlandsrejser.


Har du spørgsmål vedrørende vores legater, er du velkommen til at kontakte os på telefon 36 46 66 66 eller sende os en mail på legat@menighedsplejer.dk.