Samvirkende Menighedsplejers julehjælp 2019
Ansøgningsfristen var den 3. december 2019, og hvis julelegatet bevilges, vil det blive udbetalt den 17. eller 18. december, hvor beløbet vil blive indsat på den i ansøgningen oplyste bankkonto. Samtidig modtager præsten en mail til orientering. Hvis julelegatet ikke bevilges, vil præsten inden da have modtaget afslag på ansøgningen.

Samvirkende Menighedsplejer vil også i 2019 kunne støtte socialt udsatte familier og enlige med økonomisk hjælp til at holde jul for. Hjælpen uddeles i samarbejde med kirker og præster inden for Folkekirken og søges på følgende måde.
 
Hvis du som familie eller enlig ønsker at søge om julehjælp, skal du ikke sende en ansøgning til Samvirkende Menighedsplejer, men spørge i din lokale sognekirke, om de uddeler julehjælp, og hvis kirken uddeler af egne midler eller i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer, skal du søge om julehjælp i kirken.  

Hvis kirken ikke kan hjælpe dig med julehjælp, kan en præst ved kirken i stedet for ansøge Samvirkende Menighedsplejer om et julelegat. For at ansøge om legat, benyt legatansøgningsskemaet, som du finder på vores hjemmeside www.menighedsplejer.dk. Husk at afkrydse samtykkeerklæringen i ansøgningen, ellers kan vi ikke behandle din ansøgning. Tryk her for at finde legatansøgningen som Word-fil. Den udfyldte ansøgning sendes til legat@menighedsplejer.dk sammen med præstens anbefaling.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2019, og hvis julelegatet bevilges, vil det blive udbetalt den 17. eller 18. december, hvor beløbet vil blive indsat på den i ansøgningen oplyste bankkonto. Samtidig modtager præsten en mail til orientering. Hvis julelegatet ikke bevilges, vil præsten inden da have modtaget afslag på ansøgningen.


Tilskud til lokale menighedsplejers og sognes juleuddeling, Tilskuddet kan ikke søges af enkeltpersoner, kun af menighedsplejer og sogne, som er medlemmer af Samvirkende
Menighedsplejer. For at sikre, at alle medlemsmenighedsplejer og medlemssogne får en fair behandling, er der fastlagt følgende regler.

a.
Ansøgningen sendes på mail vedhæftet en liste over samtlige ansøgere. Tryk her for at finde den blå liste som excel-fil. Listen skal indeholde ansøgernes navne og adresser, familiernes størrelse, dvs. antal voksne og børn, samtykkeerklæring markeret med et kryds og gerne beløbet, som gives lokalt.

Ansøgningsfristen er den 3. december 2019 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til legat@menighedsplejer.dk. Vi fraråder at sende ansøgningen med posten på grund af mulige forsinkelser.

b.
Støttebeløbet beregnes normalt til 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn under 18 år, dog kan der være en risiko for færre midler til uddeling, hvis vores indsamlede midler som offentlige tilskud, fondstilskud eller private tilskud ikke dækker de ansøgte beløb. I sådanne tilfælde kan vi blive nødt til at nedsætte støttebeløbene eller at støtte kun et begrænset antal ansøgere.

c.
Udbetaling af julehjælpen finder sted den 17. eller 18. december, hvor det samlede beløb vil blive indsat på menighedsplejens eller sognets bankkonto, som oplyst i ansøgningen. Den officielle kirkekasses bankkonto kan ikke benyttes.

Samtidig med bankoverførslen sender vi en mail til menighedsplejen eller sognet vedhæftet den fremsendte ansøgerliste med tilføjelse af Samvirkende Menighedsplejers tilskud til hver enkelt ansøger, hvilket er et krav fra SKAT.

Ansøgninger om julehjælp, som modtages efter jul, imødekommes ikke, med mindre der tale om fejl fra Samvirkende Menighedsplejers side.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anne Olesen på mailadressen aol@menighedsplejer.dk.


Menighedsplejerne kan ansøge hos Varmestuestrik Danmark om vanter, huer mv.

Varmestuestrik Danmark har huer, vanter, strømper m.m., som de gerne vil donere til menighedsplejerne, som de kan uddele i forbindelse med uddelingen af julehjælp.

Så hvis I som menighedspleje gerne vil søge Varmestuestrik Danmark om vanter, huer mv., som I kan uddele til jeres julearrangementer, så send endelig en ansøgning til varmestuestrikkerne. Ansøgning sendes via Varmestuestriks hjemmeside - Link til varmestuestrikkernes ansøgningsskema.