Søg julehjælp i sognet eller julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer
Har du som enkeltperson brug for hjælp til at holde en god jul, så kontakt i første omgang din kirke, om du kan komme i betragtning til at få julehjælp dér. En del kirker yder hjælp til mennesker med økonomiske problemer i julen.

Hvis din kirke ikke yder julehjælp, kan du få din sognepræst til at attestere en ansøgning til Samvirkende Menighedsplejer om et julelegat. Det vil sige, at ansøgningen sendes direkte af ansøgeren til Samvirkende Menighedsplejer, men ansøgningen skal være set og attesteret af en præst i dit sogn. Julelegater udbetales kun i december måned. Du kan finde formularen for julelegatansøgning ved at trykke på dette link.

SMP yder julehjælp til beboere i vore medlemssogne gennem vores medlemssogne
Samvirkende Menighedsplejer yder hvert år julehjælp til beboere i vore medlemssogne på ca. 600.000 kr. Der ydes tilskud til menighedsplejer, som ikke på anden måde kan opfylde behovet for julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes af tilskud til organisationens julehjælp samt af vores legatmidler, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Desuden kan indgå indsamlede midler, bl.a. offentlige tilskud, fondstilskud og privat indsamlede midler. 
Behovet for julehjælp er stadig stigende.

Nedenfor er information om, hvordan vores medlemssogne kan søge om tilskud til julehjælpen.
For at sikre, at alle medlemssognes ansøgninger kan få en fair behandling, er det besluttet at fastlægge følgende regler for ansøgning og bevilling af julehjælp: 
1. Medlemsmenighedsplejer og medlemssogne skal ikke fremsende deres ansøgninger om julehjælp enkeltvis, altså for hvor person for sig, men skal sende én ansøgning med alle personer samlet - brug dette ansøgningsskema for medlemssogne. Ansøgningen må gerne sendes på mail og skal indeholde oplysninger om modtagernes navne og adresser (et krav fra SKAT) og deres familiemæssige status, dvs. antal voksne og børn. Hvis der er mange ansøgere, bedes de noteret op på en separat liste, som vedlægges eller vedhæftes ansøgningen.
2. Ansøgningsfristen i år er tirsdag den 3. december kl. 12.00. Ansøgninger sendes på e-mail til legat@menighedsplejer.dk. Ansøgningen kan eventuelt sendes med posten på adressen Valby Tingsted 7, 2500 Valby.
3. Normalt vil vi beregne støttebeløbet til 500 kr. pr. par/enlig og 100 kr. pr. barn. Hvis der i et sogn er  flere modtagere, end vi kan støtte med vore begrænsede midler, nedsættes det ovennævnte støttebeløb pr. modtager, eller vi vælger at støtte nogle af modtagerne. 
4. Julehjælpen vil blive udsendt til menighedsplejerne og sognene på det samlede beløb tirsdag den 17. og onsdag den 18. december. Menighedsplejen skal oplyse et bankkontonummer, hvor beløbet kan indbetales, og menighedsrådet skal oplyse et bankkontonummer, der ikke må være identisk med bankkontoen for den officielle kirkekasse. Der udsendes ikke julehjælp efter jul, eftersom aktiviteter, der er afholdt, ikke støttes. 
5. For personer i sogne, der ikke uddeler julehjælp, er der mulighed for, at man kan henvende sig til præsten i sognet og bede om hans/hendes bekræftelse på, at vedkommende har brug for et julelegat fra Samvirkende Menighedsplejer. Der skal være en redegørelse for baggrunden for, at vedkommende behøver støtte. Præsten kan også ansøge på et sognebarns vegne. Husk altid at anføre navn og adresse samt privat kontonummer for den, der har brug for hjælpen. Der bevilges her støtte med samme beløb, som når julehjælpen sendes til sognene til uddeling. 

Vi uddeler gennem året legatmidler til familier og enlige gennem sogne, som både er medlemmer eller ikke-medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer. Medlemskab er ikke et krav for at få del i legatmidlerne i årets løb, men tilskud til juleuddelingen fra sognene kræver medlemskab. Vi vil derfor opfordre flere sogne til at blive medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer (kontingentets grundbeløb for 1 pastorat er 1.100 kr. om året for menighedsplejer og 1.500 kr. for menighedsråd). Dermed vil man ikke alene få mulighed for at hjælpe sognets trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge til jul, men også opnå andre medlemsfordele til gavn for det lokale sognearbejde. 
Supplerende oplysninger om julehjælpen fås ved henvendelse til Anne Olesen på ao@menighedsplejer.dk.