Fra 2014 har Samvirkende Menighedsplejer haft en bisiddertjeneste for ældre ensomme i sogne i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Målet med bisiddertjenesten er  – i tilknytning til Samvirkende Menighedsplejers kontor i Valby – at sende ressourcestærke bisiddere ud til de sogne, hvor der er brug for at støtte ensomme ældre uden et personligt familie- eller vennenetværk. 

Det er tanken, at de frivillige bisiddere, som har deltaget introducerende kursus, skal vejlede og ledsage sognene ældre mennesker, så de kan navigere rundt i kontakten med offentlige og private instanser. Det kan f.eks. være at ledsage de ældre ved møder i kommunens pensionskontor eller hjemmeplejen eller ved læge- og hospitalsbesøg. Endvidere kan man få hjælp til at forstå papirer samt - indtil videre i begrænset  målestok - til at få ordnet bestemte praktiske opgaver, som hjemmeplejen ikke kan løse. Eller ældre kan få støtte ved at blive ledsaget til møder i kommunens pensionskontor eller hjemmeplejen eller ved  læge- og hospitalsbesøg.

Dette kan være udfordrende og svært for nogle mennesker, specielt hvis man er i en periode er i underskud eller er følelsesmæssigt involveret. Desuden kan det også være svært for os mennesker at bevare overblikket over vores egen situation, når vi føler os usikre eller utrygge. 

”Det er samtidigt vigtigt at pointere, at det ikke er meningen, at bisidderne i Samvirkende Menighedsplejer skal påtage sig opgaver, som det offentlige skal løse for familien. Derimod skal bisidderen være en personlig støtte for den ældre, ved at være engageret i og hjælpe folk  med det forberedende arbejde inden mødet, deltagelse i selve mødet samt evalueringen efter mødet.

Det er min overbevisning, at det er vældigt vigtigt og meningsgivende for de ældre og for den enkelte frivillige, at bisiddertjenesten er der, så vi kan komme ud i sognene i København og på Frederiksberg og hjælpe rigtig mange.” siger omsorgsmedarbejder Eva Christoffersen, som er koordinator af bisiddertjenesten. 

Bisidderne får et kursus hos SMP i Valby