Bisidderordningen for ældre mennesker i Københavns- og Frederiksberg området!

Hvad er en bisidder i Samvirkende Menighedsplejer?

En bisidder er en frivillig person fra Samvirkende Menighedsplejer, som kan hjælpe ældre mennesker med vejledning og ledsagelse, til at navigere rundt i kontakten med offentlige og private instanser. En frivillig bisidder er:

- De ekstra øjne og ører, samt en ekstra stemme, hvis det ønskes.

- En person med overskud, vilje og livserfaring, der har deltaget i et bisidderkursus.

- Er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Hvad kan en bisidder hjælpe med?

En bisidder kan hjælpe de ældre i de situationer, hvor de har behov for støtte og vejledning i forbindelse med møder eller konsultationer.

Bisidderen kan f.eks. hjælpe i følgende situationer:

- Lægebesøg/sygehuse eller andre behandlingssteder.

- Banker eller andre pengeinstitutter.

- Møder på kommunens pensionskontor eller i hjemmeplejen.

- Alle former for visitation.

- Ved henvendelse til og fra andre offentlige instanser.

Er der nogle ældre mennesker i dit sogn der har brug for bisidderhjælp eller vil du høre mere om ordningen, så kontakt venligst koordinator Eva Christoffersen på:

tlf. nr. 3646 6666 eller på e-mail adresse ec@menighedsplejer.dk