Siden 2013 har Samvirkende Menighedsplejer prioriteret at udvikle netværks-indsatser for udsatte børnefamilier som opfølgning på ferierne med Folkekirkens Feriehjælp. I 2013 til nu er der særligt udviklet på familienetværks-indsatser på Lolland og Falster, hvor der er familienetværks-aktiviteter i Nykøbing F., Nordfalster, Holeby, Nysted og Nakskov.

Det drejer sig blandt andet om:

  • Samvær med spisning for enlige forældre med børn
  • Spisninger udvidet med studiekreds-lignende tiltag for familierne (f.eks. om sund kost og børneopdragelse)
  • Spisninger med kreative indslag som maling af ikoner og rollespil til børnene
  • Rådgivning af familierne, både personlig rådgivning og rådgivning via lukkede Facebookgrupper
  • Samtale- og aktivitetsgrupper for sårbare unge
  • Fælles udflugter i naturen for flere deltager-sogne
  • Et stigende antal sogne tilbyder nu – ofte som opfølgning på Folkekirkens Feriehjælp – netværksaktiviteter for børnefamilier, herunder også samtalegrupper for forældrene
  • I Nykøbing Falster er familienetværket udvidet med tilbud om bisidder-hjælp til børnefamilierne.

Kan myrer spises? - naturprojekt i familiearbejdet
Et nyt projekt, støttet af Friluftsrådet i 2018-2020, er netop sat i gang under ledelse af Betina Køster: Projektet hedder "Kan myrer spises? Kend og brug naturen. Naturen som rekreativt sted for udsatte børnefamilier, børn og forældre."  12 sogne kan deltage med hver 10 familier hvert år i løbet af de tre år, projektet varer, og man får støtte til 5 naturture pr. sogn i perioden april-oktober.

Indtægter fra Kirkens Genbrug i Nykøbing F. er med til at finansiere aktiviteterne - ved siden af statslige puljebevillinger.