"Tidsmaskinen" er et koncept udarbejdet af Samvirkende Menighedsplejer i 2015 for målgruppen enlige forældre på overførselsindkomst og deres hjemmeboende børn under 18 år. I 2017 er konceptet revideret og genudsendt i forbindelse med, at Tidsmaskine-aktiviteter i løbet af 2017 og 2018 igangsættes nye steder.

Formålet er at bidrage til at løse nogle af hverdagslivets udfordringer som f.eks.: Brud med samlever/den anden forælder, relationen til børnene, fraværet fra arbejdsmarkedet, sociale, personlige, familiære og økonomiske udfordringer.

Konceptet kombinerer sociale aktiviteter med deltagelse i selvhjælpsgrupper ledet af frivillige. Her tages nogle af de ovenstående udfordringer op og vendes sammen med både frivillige og professionelle udefra.

Se manual til "Tidsmaskinen" her

 

Avis-artikel [der "ligger på siden"]