Samvirkende Menighedsplejer har rod i Den danske Folkekirke. Vores værdigrundlag har derfor udgangspunkt i en kristen livstydning og i nogle centrale kristne værdier.
 
Det betyder:
fællesskab
medmenneskelig nærhed, omsorg og barmhjertighed
rummelighed
ligeværdighed
 
For organisationen er diakonien en uløselig del af den kristne tro, som den kommer til udtryk i den danske, evangelisk-lutherske, folkekirke. Samvirkende Menighedsplejer tilslutter sig et menneskesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede, og som respekterer forskelle i tankegang og væremåde.
 
Menneskesynet er endvidere funderet i troen på Kristus og Helligåndens fællesskab, som det udfolder sig i kirken. I organisationens virke tilsigtes åbenhed over for ethvert menneske uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund.