Samvirkende Menighedsplejer består pr. 1. april 2018 af:
 
210 menighedsplejer omfattende 340 sogne
106 samarbejdsaftaler med menighedsråd, omfattende 185 sogne
 
Der er i alt 316 medlemmer, omfattende 525 sogne. Ud af i alt 2.123 danske sogne er 24,8 % af sognene medlemmer af Samvirkende Menighedsplejer. 
 
I samarbejdet indgår endvidere 18 genbrugsbutikker med navnet Kirkens Genbrug. 
 
På ældre- og handicapboligområdet forestår Samvirkende Menighedsplejer følgende:
 
Drift af 5 ældreboligenheder (boligdrift)
Drift af 1 plejeboligenhed (pleje- og boligdrift)
Drift af 2 handicap-botilbud (boligdrift)
Administrationsaftale med 2 aktivitetscentre
Serviceaftaler med 3 plejeboligenheder
 
Samvirkende Menighedsplejer udfører endvidere i begrænset omfang administrative opgaver for andre organisationer. 
 
Desuden indgår Samvirkende Menighedsplejer som samarbejdspartner i følgende organisationer:
 
11 ældre-, pleje- og handicapbotilbud samt 2 aktivitetscentre, i form af medlemskab af den selvejende institutions bestyrelse
Indsamlingsfonden De Stille Stuer, sammen med Københavns Understøttelsesforenings Legatfond
Dansk Diakoniråd
Den folkekirkelige Aids-Tjeneste
Stiftsudvalgene for Diakoni i Helsingør, Aarhus og Haderslev Stifter