Nedenfor er et link til selve handlingsplanen 

Hensigten med handlingsplanen er primært at give organisationens medlemmer, deres repræsentanter i Fællesudvalget og organisationens daglige ledelse og medarbejdere nogle pejlemærker for arbejdet i den kommende 4-års periode.

I anden række er det hensigten at give Samvirkende Menighedsplejers (SMP’s) samarbejdspartnere og tilskudsgivere indsigt i organisationens mission og vision, herunder strategien for 2018-2022, med fokus på indsatsområder og prioriteringer. Handlingsplanen indeholder følgende:

SMP’s mission, herunder organisationens formål og dens værdigrundlag, kort omtale af arbejdsområderne samt en redegørelse for organisationens overordnede vision for perioden.

1. En stikordsformuleret analyse af styrker, svagheder, muligheder og barrierer for organisationen (SWOT-analyse) samt en redegørelse for den social- og kirkepolitiske situation. 
2 Strategier for SMP i 2018 – 2022, herunder konkrete idéer og initiativer. 
3a. Formidling af ideer og metoder. 
3b. Økonomisk støtte til dårligt stillede. 
3c. Ældreområdet. 
3d. Familie- og ungeområdet. 
3e. Bolig-, fonds- og puljeadministration. 
3f. Kirkens Genbrug. 
3g. Økonomi, indtjening og fundraising i øvrigt. 
4. Opfølgning. 

Fremgangsmåden i handlingsplanen sikrer, at man fastholder SMP’s overordnede mission og vision og derefter nøje overvejer, hvad der udfordrer og fremmer virkeliggørelsen af mission og vision ud fra organisationens vilkår. På den baggrund opstilles de strategiske retningslinjer, og det lægges frem, hvilke initiativer der konkret er operationelle inden for denne overordnede strategiske kontekst. Der tages ikke stilling til i detaljer, hvordan og hvornår initiativerne konkret gennemføres.

Find handlingsplanen her