Samvirkende Menighedsplejers årsmøde blev afholdt den 21. april 2018.

Du kan se programmet fra dagen her

Og læse en reportage fra dagen her

Samt læse referatet af dagen her

 

Det ekstraordinære årsmøde blev afholdt den 16. maj 2018, kl. 14:30 på Valby Tingsted 7

Mødet handlede om at godkende 2 vedtægtsændringer, der var blevet behandlet på det ordinære årsmøde den 21. april 2018. Vedtægtsændringerne vedrører forhøjelse af fondens grundkapital samt reducering af antallet af Fællesudvalgets medlemstal.

Du kan læse referatet fra det ekstraordinære årsmøde her