Årsregnskabslovens § 77 a pålægger alle erhvervsdrivende fonde at offentligøre en redegørelse for god fondsledelse.

Samvirkende Menighedsplejers redegørelse i form af en liste, der er udarbejdet som en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport: 

Skema for god fondsledelse for 2015 her.

Skema for god fondsledelse 2018

Skema for god fondsledelse 2019