Tak for støtte fra fonde, legater og lokale menighedsplejer

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke både disse gavegivere og takke de danske kirker for de midler, der indsendes fra kollekterne til Samvirkende Menighedsplejer. Endvidere en stor tak til enkeltpersoner, der støtter vort arbejde.

I 2018 har Samvirkende Menighedsplejer modtaget støtte fra følgende fonde, legater og menighedsplejer:

Den Saxildske Familiefond

P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

Arbejdsmarkedets Feriefond

Fondation Juchum

Fonden Ensomme Gamles Værn

Mariendal Sogns Menighedspleje

Tisvilde Højskole

Dyssegård Sogns Menighedspleje

Birthe Justesens Fond

C. A. Tesch og Hustru's Fond

Stiftelsen Aagaards Hjem for Menighedspleje i Frederiksberg Sankt Markus Sogn x 2

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Otto og Gerda Bings Mindelegat

Nord-Vest Fonden for Folke- og Invalidepensionister

Den Sociale Fond for Børn og Unge

Den Midtjyske Bladfond

Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat

Soroptimisterne Bogense

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond

Pastor emer. F. J. Ørnborgs Legat  

Heinrich og Laurine Jessens Fond 

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Murermester Einar Kornerup Mindelegat

Brødrene Hartmanns Fond

Kreaturkommissionær Poul Sørensens Legat

Oak Foundation

Bikubenfonden

Grosserer Oscar Jensens og Hustrus Legat

Læge Johannes Bitsch og Hustru Agnes Bitsch' Mindelegat

Stille Stuer


Tak for støtte i 2017

I 2017 har Samvirkende Menighedsplejer modtaget støtte fra følgende fonde m.fl.:

Den Saxildske Familiefond

P. A. Messerschmidt og Hustrus Fond

Bikubenfonden x 2

Arbejdsmarkedets Feriefond

Fonden Ensomme Gamles Værn x 2

Solsidan Fonden

Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Direktør J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugges Legat

Erik Birger Christensens Fond

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Fondation Juchum

Sankt Lukas Stiftelsen

Den Sociale Fond for Børn og Unge

Nord-Vest Fonden for Folke- og Invalidepensionister

Læge Johannes Bitsch og Hustru Agnes Bitsch' Mindelegat

C. A. Tesch og Hustru's Fond

Stiftelsen Aagaards Hjem for Menighedspleje i Frederiksberg Sankt Markus Sogn x 2

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Københavns Kommunes legat for institutioner

Brødrene Hartmanns Fond

Otto og Gerda Bings Mindelegat

Oak Foundation

Marie og M.B. Richters Fond

Birthe Justesens Fond

Den Midtjyske Bladfond

Grosserer Oscar Jensens og Hustrus Legat

Kreaturkommissionær Poul Sørensens Legat

Dyssegård Sogns Menighedspleje

Hermed en hjertelig tak!