Støt Samvirkende Menighedsplejer
gennem indsamling i kirken

 
 


Kirke kollekt
Hvis du har lyst til at samle ind til Samvirkende Menighedsplejer gennem en kirke kollekt kan du i 2020 samle ind til følgende to vigtige formål.

Diakonale aktiviteter for unge
Selvom mange unge står med livet foran sig og med et hav af muligheder, er der mange unge, der har ondt i livet. Mange unge føler, at de står alene og at det er deres eget ansvar om livet lykkes. Det kan være svært for dem at forholde sig til Mattæusevangeliets tekst (kap 6,25-27) ”Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?”. Det vil vi gerne gøre noget ved i Samvirkende Menighedsplejer, hvor vi vil arrangere forskellige diakonale aktiviteter for udsatte unge, så de oplever, at de ikke står alene. Du kan støtte dette ved at sende penge til nedenstående kontonummer eller mobilepay.

Sammen bekæmper vi ensomhed
I Samvirkende Menighedsplejer møder vi ensomhed i mange former og udtryk, og vi arbejder hver dag på at bekæmpe ensomheden især hos den ældste del af befolkningen. Det gør vi gennem besøgstjeneste, læsegruppe, sorggrupper, tur i naturen og spisefællesskaber. Vi kan formentlig ikke udrydde ensomheden, men sammen kan vi bekæmpe at ensomheden spreder sig.

Du kan støtte dette arbejde med din kollekt, og du kan her på hjemmesiden finde kollekt plakater (til højre her på siden), som du kan hænge op i våbenhuset.