Støt Samvirkende Menighedsplejer gennem indsamling i kirken

 
 

Kirke kollekt
Hvis du har lyst til at samle ind til Samvirkende Menighedsplejer gennem en kirke kollekt kan du i 2019 samle ind til følgende to vigtige formål.

Folkekirkens Feriehjælp: Samvirkende Menighedsplejer sender hvert år ca. 250 familier på ferie ved hjælp af Folkekirkens Feriehjælp, og vi vil gerne give endnu flere familier mulighed for at holde ferie sammen. Det betyder så meget for børnene, at de også har noget at fortælle efter sommerferien, og som en mor sagde: Familieferien er med til at forankre oplevelsen af at være en familie. Du kan hjælpe os med at hjælpe familierne.

Giv en gave til bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 2018699 eller MobilePay 30206. Husk at skriv ’Feriebarn’ i tekstfeltet.

Du kan finde en plakat på vores hjemmeside, som du kan hænge op i våbenhuset.

Sammen bekæmper vi ensomhed: I Samvirkende Menighedsplejer møder vi ensomhed i mange former og udtryk, og vi arbejder hver dag på at bekæmpe ensomheden især hos den ældste del af befolkningen. Det gør vi gennem besøgstjeneste, læsegrupper, sorggrupper, tur i naturen og spisefællesskaber. Vi kan formentlig ikke udrydde ensomheden, men sammen kan vi bekæmpe at ensomheden spreder sig. Du kan støtte dette arbejde med din kollekt.

Giv en gave til bankkonto reg.nr. 8075, kontonr. 2018699 eller MobilePay 30206. Husk at skriv ’Ensomhed’ i tekstfeltet.

Du kan finde en plakat på vores hjemmeside, som du kan hænge op i våbenhuset.