Hver en krone tæller med

Skattefradrag ved gaver til lokale menighedsplejer, medlem af Samvirkende Menighedsplejer, eller til Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation

Der er i 2019 et skattefradrag på 16.300 kr. i den skattepligtige indkomst pr. indkomstår, når man giver støtte til almennyttige foreninger, godkendt efter ligningslovens §8 a, som bl.a. Samvirkende Menighedsplejer. Støtten kan ydes til den lokale menighedspleje, der har en foreningsvedtægt og er medlem af Samvirkende Menighedsplejer, eller den kan ydes til Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation.

Der er ingen bagatelgrænse, men støtte fra første indbetalte krone og op til 16.300 kr. kan fradrages i skatten.

Støtten kan gives til én eller flere organisationer, der er godkendt.

Fradraget vil, under forudsætning af, at man har bedt om at få sin gave indberettet til SKAT, automatisk fremgå af årsopgørelsen. Fradrag for gaver og ydelser, som man skænker til Samvirkende Menighedsplejer eller en lokal medlemsmenighedspleje, skal ikke længere selvangives. Det er nu Samvirkende Menighedsplejer, der har opgaven med at indberette fradrag for indbetalte gaver til SKAT.

Derfor skal du – hvis du ønsker fradrag - huske at oplyse navn og CPR-nummer til Samvirkende Menighedsplejer. Vi anbefaler, at der ikke oplyses CPR-nummer  via netforbindelse, af sikkerhedshensyn. Du kan oplyse dit CPR-nummer til os ved at ringe til os på 36 46 66 66. I alle tilfælde skal du oplyse fuldt navn og adresse i samme forbindelse, som CPR-nummeret nævnes, så vi undgår misforståelser.

Derefter vil indbetalingerne af Samvirkende Menighedsplejer blive indberettet til SKAT, som sørger for, at man får det fradrag, man er berettiget til.

Det gælder også for indbetalinger til den lokale menighedspleje (som er medlem af Samvirkende Menighedsplejer), at gavegiveren skal indbetale beløbet til Samvirkende Menighedsplejer, med angivelse af cpr.nr., at få skattefradrag for sit personlige bidrag til det lokale arbejde. Husk at oplyse det på girokortet, hvis beløbet skal sendes videre til den lokale menighedspleje.

Samvirkende Menighedsplejer står med glæde til rådighed for besvarelse af eventuelle yderligere spørgsmål.

Gavebreve sparer i skat

Skattereglerne giver også mulighed for, at man kan oprette et gavebrev (forpligtelseserklæring) til Samvirkende Menighedsplejer. Forpligtelsen skal i princippet være tidsbegrænset og gælde i mindst 10 år. Efter de 10 års udløb har man mulighed for eventuelt at oprette et gavebrev for en ny 10 års periode.

Det årlige bidrag kan godt indbetales i rater, men hele beløbet skal være indbetalt før den 31. december.

Man kan på baggrund af en sådan skriftlig aftale med Samvirkende Menighedsplejer opnå fuldt fradrag på op til 15% af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Uanset indkomstens størrelse vil man altid kunne fratrække ydelser op til 15.000,- kr. med tilllæg af positiv kapitalindkomst - se ligningslovens § 12.

Et gavebrev skal være udformet som en skriftlig aftale med oplysning om navn og CPR-nummer, og den er juridisk bindende. Aftalen skal løbe i mindst 10 år, og man har ikke krav på en modydelse. Aftalen kan tegnes af alle myndige personer. Forpligtelsen bortfalder ved gaveyderens død. Ved at oprette et gavebrev er man ikke alene med til at støtte Samvirkende Menighedssplejers arbejde. Det letter også planlægningen i årene fremover, når vi på forhånd kender en del af årsindtægterne.