Hver en krone tæller

Du kan således få skattefradrag fra første indbetalte krone du giver i støtte til Samvirkende Menighedsplejer eller en lokal menighedspleje, der er medlem hos os.

I 2019 er loftet for skattefradraget 16.300kr., når du giver støtte til almennyttige foreninger, godkendt efter Ligningslovens § 8a, som fx Samvirkende Menighedsplejer.

Det eneste du skal gøre er; at skrive en mail til smp@menighedsplejer.dk om det beløb, som du ønsker at overføre samt det kontonummer, som pengene skal overføres til, hvis de skal overføres til en menighedsplejer.

Det andet du skal gøre er at overføre det beløb, som du ønsker at støtte med til Samvirkende Menighedsplejers konto i Sydbank 8075 kontonummer 0002018699 og skriv gerne navnet på den menighedspleje støtten er tiltænkt i meddelelsen, hvis støtten ønskes sendt videre.

Derudover har vi brug for dit cpr.nr for, at vi kan indberette beløbet til SKAT. Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du kontakter os på tlf. 36 46 66 66, her bliver du bedt om at oplyse fulde navn, adresse og cpr.nr. og så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT, så du kan se det på din næste årsopgørelse.

Samvirkende Menighedsplejer står med glæde til rådighed for besvarelse af eventuelle yderligere spørgsmål.

Gavebreve sparer i skat

Skattereglerne giver også mulighed for, at man kan oprette et gavebrev (forpligtelseserklæring) til Samvirkende Menighedsplejer. Forpligtelsen skal i princippet være tidsbegrænset og gælde i mindst 10 år. Efter de 10 års udløb har man mulighed for eventuelt at oprette et gavebrev for en ny 10 års periode.

Det årlige bidrag kan godt indbetales i rater, men hele beløbet skal være indbetalt før den 31. december.

Man kan på baggrund af en sådan skriftlig aftale med Samvirkende Menighedsplejer opnå fuldt fradrag på op til 15% af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Uanset indkomstens størrelse vil man altid kunne fratrække ydelser op til 15.000,- kr. med tilllæg af positiv kapitalindkomst - se ligningslovens § 12.

Et gavebrev skal være udformet som en skriftlig aftale med oplysning om navn og CPR-nummer, og den er juridisk bindende. Aftalen skal løbe i mindst 10 år, og man har ikke krav på en modydelse. Aftalen kan tegnes af alle myndige personer. Forpligtelsen bortfalder ved gaveyderens død. Ved at oprette et gavebrev er man ikke alene med til at støtte Samvirkende Menighedssplejers arbejde. Det letter også planlægningen i årene fremover, når vi på forhånd kender en del af årsindtægterne.