Testamente med holdning
Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver fordelt sådan, som man selv har ønsket.

Hvis der ikke oprettes testamente, vil værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at den nærmeste familie arver. Har man ingen arvinger, og har man heller ikke skrevet et testamente, vil hele arven tilfalde staten.

Man kan udover eventuel familie og nogle nære venner måske ønske at støtte en god sag, som f.eks. Samvirkende Menighedsplejers diakonale / sociale arbejde. Det er under alle omstændigheder en god ting at oprette et testamente, for derved udvises betænksomhed og ansvarlighed samtidig med, at man sikrer sig indflydelse på eftertiden.

Arveafgifterne stiger kraftigt, hvor der ikke er tale om arv til den nærmeste familie. Og samtidig er der mulighed for helt at undgå arveafgifterne.