Samvirkende Menighedsplejers personlige støttemedlemmer

Tilslut dig Samvirkende Menighedsplejers støttekreds!

Det er muligt at tilslutte sig Samvirkende Menighedsplejers som personligt støttemedlem. Det personlige medlemskab er beksrevet i vedtægternes §4: Se vedtægterne her. Det personlige medlemskab er åbent for alle. Det årlige kontingent er 300 kr.

Du kan tilmelde dig her. Alternativt kan du kontakte os på tlf.:  36 46 66 66 eller ved henvendelse til smp@menighedsplejer.dk.


Formål med det personlige støttemedlemskab:

  • At skabe et større personligt engagement for Samvirkende Menighedsplejer hos enkeltpersoner, i og med, at de involverer sig økonomisk.
  • At få opbakning til Samvirkende Menighedsplejer formål, omsorgen for dårligt stillede, ensomme, isolerede, syge, sorgramte og fattige - ud fra en kristen livsindstilling.
  • At øge Samvirkende Menighedsplejers mulighed for indtjening ved privat støtte og dermed medvirke til at frigøre organisationen fra bundetheden til de offentlige midler og afhængigheden af den offentlige politik.
  • At markere et tilhørsforhold til organisationen.

 

Organisation og rettigheder: Som personligt medlem er man støttemedlem af Samvirkende Menighedsplejer. Samvirkende
Menighedsplejer vil ikke fra centralt hold foretage organisering af enkeltmedlemmerne, men er åben over for en eventuel senere foreningsdannelse. Denne kan eventuelt udspringe på initiativ af de personlige medlemmer selv.

Alle personlige medlemmer modtager bladet SAMMEN to gange årligt.

Alle personlige medlemmer tilbydes deltagelse i Samvirkende Menighedsplejers møder og kurser til rabatpris.

Alle personlige medlemmer har ret til at deltage i årsmødet som observatører uden stemmeret. Således modtager alle de personlige medlemmer indkaldelse til årsmødet.

Kontingent og eventuel gave

Kontingentet foreslås kombineret med en gave til Samvirkende Menighedsplejer på f.eks. 500 kr. Der er mulighed for skattefradrag fra 1. indbetalte gavekrone, mens kontingentet ikke udløser et skattefradrag.

Personligt medlemskab uden tilsending af yderligere gavebeløb modtages naturligvis også gerne.