Samvirkende Menighedsplejers indsamlingsformål

Støtter man Samvirkende Menighedsplejer generelt, vil donationen komme til at indgå i en af de aktiviteter, der er nævnt nedenunder. Ønsker man at øremærke sin donation til et bestemt af disse formål, så oplys det venligst i i forbindelse med indbetalingen, evt. ved en e-mail til smp@menighedsplejer.dk.

Mange gode formål i Samvirkende Menighedsplejers arbejde:

 • Besøgstjenesten på landsplan
 • Besøgstjenesten tilknyttet kontoret i Valby
 • Aflastningstjenesten på landsplan
 • Aflastnings- og demenstjenesten i København, tilknyttet kontoret i Valby
 • Bisiddertjenesten for ældre i København, tilknyttet kontoret i Valby
 • Peer-to-peer støtte for psykisk syge
 • Folkekirkens Feriehjælp, for børnefamilier med lav indkomst
 • Udviklingen af netværksindsatser for børnefamilier i Lolland-Falster Stift
 • Kontant støtte til familier og enlige i akut nød
 • Julehjælp, tilskud til sognene eller julelegater til familier
 • Omsorgsbesøg for ensomme med særlige problemer
 • Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation
 • Den lokale menighedspleje, indbetalt via Samvirkende Menighedsplejer (se under skattefradrag)