"De Stille Stuer", fælles for Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond og Samvirkende Menighedsplejer

Fonden ”De Stille Stuer” uddeler hvert år sit overskud i lige dele til henholdsvis Samvirkende Menighedsplejer og Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond. Fonden ledes af en komité bestående af personer fra begge organisationer og administreres af SMP.

Midlerne fremkommer ved bidrag til fonden i forbindelse med mindehilsener, hilsener i anledning af fødselsdage, jubilæer m.v. Til dem, der ikke ønsker sig at få mere jordisk gods, eller til afdøde, der før deres død har bedt om, at man donerer til Stille Stuer i forbindelse med begravelsen, kan Stille Stuers konto benyttes. Så sender Samvirkende Menighedsplejer en hilsen ud til afdødes nærmeste eller til den, der fejrer en rund dag, om at man støttet De Stille Stuer med en gave til et velgørende formål.

En del fonde betænker "De Stille Stuer" med gaver. Desuden er der ved testamentariske gaver opbygget en kapital, hvoraf afkastet hvert år uddeles til de to organisationer.

Formålet er at hjælpe mennesker i akut nød ved uddeling af midler. Legatfonden anvender i høj grad midlerne til at skaffe fattige de vigtigste fornødenheder, og Samvirkende Menighedsplejer anvender primært sin andel af midlerne til julehjælp.

Ansøgningsproceduren til den andel af gaverne fra de Stille Stuer, som Samvirkende Menighedsplejer uddeler, er den samme som for øvrige fonde og legater.

Betaling til "De Stille Stuer" sker på bankkonto 8075-1076359. Ved spørgsmål i forbindelse med indbetaling til "De Stille Stuer" og nærmere oplysning om fonden, kontakt venligst Estrella Acosta på tlf. 36 46 66 66.

Læs om Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond på:

www.legatfonden.dk