Arveloven opstiller stramme regler for, hvordan et testamente skal være oprettet.

Blandt andet kræver loven som hovedregel, at et testamente skal være skriftligt. Dette er for at sikre det bedst mulige grundlag for, at ens ønsker bliver efterfulgt.

Der er mulighed for, at virksomheden www.legaldesk.dk kan bistå i processen på den måde, at du kan gå ind og testamentere til Samvirkende Menighedsplejer via dette link: https://www.legaldesk.dk/dokument/838.

Virksomheden bistår med at få opsat et testamente via en digital løsning, som du kan klare fra din pc. Det sker som en 100 % gratis ydelse.

Hvis du i dit testamente ønsker at donere et legat til Samvirkende Menighedsplejer, kan det ske på to måder:

1. Hvis du ikke allerede har oprettet et testamente, vil testamentet blive oprettet som et helt enkelt testamente, der udelukkende indeholder en bestemmelse om, at du ønsker at testere et beløb i form af et legat til Samvirkende Menighedsplejer. Testamentet vil altså ikke påvirke den øvrige arv, som vil blive fordelt efter Arveloven.

2. Hvis du derimod allerede har oprettet testamente, vil legatet blive oprettet som et tillæg (også kaldet kodicil) til det eksisterende testamente. Tillægget vil være en tilføjelse til testamentet i form af legatet, men vil ellers ikke ændre på arvefordelingen i det eksisterende testamente.

Via www.legaldesk.dk vil du også få næmere information om den gode løsning, at du både kan støtte Samvirkende Menighedsplejer med en del af din arv og samtidig sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv.

Det er i tilfælde af, at du ikke har en ægtefælle, børn, bønebørn eller samlevere, der skal arve dig, men at din arv går til forældre, søskende, niecer, nevøer eller personer uden for familien. Her er arveafgiften 36,25 %, mens en velgørende forening som Samvirkende Menighedsplejer ikke betaler arveafgift. Ved kun at give 70 % af arven til disse slægtninge/personer, mens 30 % gives til Samvirkende Menighedsplejer, vil Samvirkende Menighedsplejer påtage sig samtidig at betale arvingernes arveafgift. På den måde får arvingerne en lidt større arv, mens der også vil blive et arvebeløb til Samvirkende Menighedsplejer efter betalingen af arveafgiften.

Virksomheden www.legaldesk.dk vil bistå i processen både med oprettelse af testamente, jf. punkt 1 og 2 og på den måde, at du kan gå ind at læse nærmere om 30 % - ordningen på https://www.legaldesk.dk/artikler/30-loesningen.