DAGPENGE ELLER EFTERLØNSYDELSE

Frivilligt arbejde i Kirkens Genbrug  kategoriseres  som en aktivitet fordi det ikke anses for et arbejde, hvor du erstatter en lønnet medarbejder. Det medfører ikke fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse.

Hvis du modtager dagpenge eller efterlønsydelse, kan du uden begrænsning udføre frivilligt arbejde i en genbrugsbutik.

Det frivillige arbejde i Kirkens Genbrug anses for ulønnet, selvom du modtager et beløb til dækning af udgifter, som er forbundet med arbejdet. Disse beløb medfører ikke fradrag i dine dagpenge eller efterlønsydelse. Beløbet er ikke skattepligtigt.

HUSK

Det er din A-kasse, der træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Du skal derfor altid orientere din A-kasse om dit frivillige arbejde.

I særlige tilfælde er det af betydning at få A-kassens afgørelse skriftligt.

 

RÅDIGHEDSFORPLIGTELSEN

Når du er på arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det, at du deltager i frivilligt arbejde, ændrer ikke ved din forpligtelse til at stå til rådighed.

Det betyder, at du ikke må være mere bundet til den frivillige aktivitet, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde.

Når du modtager efterløn, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

FØRTIDSPENSION, KONTANTHJÆLP ELLER VED SPECIFIKKE PROBLEMSTILLINGER.

Modtager du førtidspension, kontanthjælp eller ved specifikke problemstillinger bedes du kontakte din rådgiver eller sagsbehandler.

 

Kilde:

Center for frivilligt socialt arbejde, Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C

For mere information se hjemmesiden: www.frivillighed.dk

Eller kontakt Center for frivilligt Socialt arbejde på Telefon: 66 14 60 61