I Samvirkende Menighedsplejer arbejder vi efter peer-to-peer metoden i vores projekt ”Samvær i en ligeværdig relation.”

At være peer betyder, at man bruger sine egne livserfaringer til at støtte andre mennesker i en lignende situation. I dette projekt er det livserfaringer med psykisk sårbarhed.

Du kan møde nogle af vores frivillige peerstøtter i dette lille interview ved at klikke her

 

En frivillig peerstøtte kan fostre håb for sin peermodtager, hvilket er en stor del af det, der skal til for at mennesker med psykiske vanskeligheder overhovedet kan komme sig. En frivillig peerstøtte kan også være et supplement til en igangværende indsats i det offentlige system.

Vores frivillige peers bliver så vidt muligt klædt på til rollen som peer gennem kurser, samtalegrupper og løbende sparring med projektkoordinatoren. 

ØNSKER DU EN FRIVILLIG PEER STØTTE, så klik her

ØNSKER DU AT VÆRE FRIVILLIG PEERSTØTTE, så klik her