VI SIGER TAK FOR ET GODT ÅRSMØDE
Referat og andet materiale fra mødet, vil blive tilgængeligt her på siden i løbe af den næste uge.

REFERAT AF ÅRSMØDES ORDINÆRE DEL

REFERAT AF ÅRSMØDETS FORMIDDAGS OPLÆG
Du kan se præsentationer fra oplæggene her


Formålet med årsmødet er at dele viden med hinanden og inspirere hinanden med historier fra vores daglige aktiviteter. Temaet for i år er, "Hvordan virker vi sammen for og med dem, der står på kanten af samfundet". Vi har bedt tre menighedsplejer om at fortælle, hvordan de samarbejde med andre aktører i lokalsamfundet for at løfte den diakonale opgave i fællesskab.

Eftermiddagens program

Workshop 1: At blive husket!
Workshop om besøgstjeneste. Hvor blev de af - de som engang kom i kirken, gik på gaden, havde gang i livet? Måske sidder de et sted og har brug for, at nogen husker dem og rækker ud efter dem.
Besøgstjenesten er en vigtig diakonal indsats, hvor kirken tilbyder menneskeligt nærvær til mennesker, som af forskellige årsager mangler menneskelig kontakt. Vi udveksler erfaringer, udfordringer og inspirerer hinanden.
Sognepræst Christine Julie Kjærulff Beck fra Lundtofte Sogn, besøgskoordinator Meta Storgård fra Ringkøbing/Rindum og besøgstjenesteleder i Samvirkende Menighedsplejer Helle Engelsborg holder en fælles workshop om besøgstjenesten som diakonal indsats.

Workshop 2: Familienetværk
Går I med tanker om at starte FAMILIE-NETVÆRK op i kirken eller er I allerede godt i gang og mangler måske nye input? Så er I velkommen til at deltage i denne workshop. Frivillige fra Svogerslev Kirkes Menighedspleje vil fortælle, hvordan de hjælper deres vanskeligt stillede familier i hverdagen samt i ferien med forskellige aktiviteter. Vi kommer også ind på andre ting, såsom, hvor ofte skal familierne mødes i netværket, hvilke ressourcer skal man have for at være frivillig, økonomi samt forslag til forskellige aktiviteter ved møderne, der kan være medvirkende til at styrke familiernes ressourcer, trivsel og netværk.
Frivillige i Svorgerslev Kirke
Familienetværksleder i Samvirkende Menighedsplejer Betina Køster

Workshop 3: Det gode netværk for sørgende
Sorgen er et livsvilkår, da det handler om at miste dem vi har elsket. Hvordan skaber vi fællesskaber i forhold til sorg og hvilken betydning kan disse have for den enkelte sørgende. Kom og hør om vore erfaringer og del dine egne.
Ældrekonsulent Eva Christoffersen, Samvirkende Menighedsplejer.

Workshop 4: Unge som målgruppe for diakonien
Workshoppen udspringer af et ønske fra SMP og lokale menighedsplejer om at støtte unge. For eksempel at støtte unge i mestring af uddannelse, familie, venner og fritidsjob osv.   
Formålet med workshoppen er:
1. At dele de gode historier om, hvordan man i dag arbejder med unge som målgruppe
2. At skabes et legende og frit rum, som fremmer deltagernes kreativitet og åbner op for fælles brainstorm og nytænkning. Så alle går hjem med nye ideer, der kan arbejdes videre med.
Tina fra Gaurslunde fortæller om Talk and chill og Mei Petersen konsulent i Samvirkende Menighedsplejer

Workshop 5: Samarbejdet mellem menighedspleje og Kirkens Genbrug
Et oplæg om, hvordan menighedsplejerne og Kirkens Genbrug kan samarbejde til fælles gavn. Workshoppen vil have fokus på, hvordan menighedsplejen kan etablere en genbrugsbutik og hvilke glæder man kan få af en sådan genbrugsbutik.
Oplæg ved butiksleder Karen Danlow og genbrugskonsulent Vagn Nielsen, Samvirkende Menighedsplejer.

Workshop 6: Pilgrimsvandring for en udsat målgruppe
Pilgrimsvandringer er blevet populære, men hvordan gør man, når det drejer sig om en udsat målgruppe som f.x mennesker med demens? I Workshoppen kan du høre om hvilke behov og hensyn demensramte har i forhold til at kunne deltage samt hvad en pilgrimsvandring er og forslag til hvordan man kan lave vandringer for personer med demens. Workshoppen indeholder introduktion til de 7 pilgrims-nøgleord: Langsomhed, enkelhed, bekymringsløshed, frihed, stilhed, fællesskab og åndelighed samt en lille ”smagsprøve” på en vandring.
Medlem af Fællesudvalget: Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith og Konsulent Nina Baun leder workshoppen.