Generelt om støtte

Velfærdssamfundet har mange gode sider. Men hullerne i det offentlige netværk bliver stadig større.

Kærlighed, fantasi, glæde og ægte omsorg kan ikke erstattes af offentlige systemer.

Samvirkende Menighedsplejer sætter derfor ind på at pleje omsorgen - og vi står til rådighed med ideer og erfaringer for sogne og menigheder ud over hele landet. Vi yder aktiv livshjælp, og derfor modtages enhver støtte med et stort TAK!

Støttebeløb kan indbetales på SMP's konto i Sydbank: Reg.nr. 8075, kontonr. 0002018699. 

Samvirkende Menighedsplejer er godkendt som indsamlingsorganisation af Indsamlingsnævnet.

Se godkendelsen og betingelserne her