Samvirkende Menighedsplejer er en folkekirkelig og primært sognediakonal organisation med 116 år bag sig. 

Samvirkende Menighedsplejer har defineret den diakonale forpligtelse ud fra trosbekendelsens tre artikler.
Diakoni er troens bemyndigelse og tjeneste til at handle for mennesker, der er udsatte eller i en svær livssituation:

  • i troen på Gud Skaber skal man tage sig af det andet menneske som en medskabning.

  • i troen på Jesus som frelser og forbillede skal man elske og agte det andet menneske som et medmenneske, uanset baggrund eller situation.

  • i troen på Helligånden skal man realisere kirkens fællesskab i konkret handling til gavn for medmennesket.

Samvirkende Menighedsplejer har siden 1902 – med udgangspunkt i en indsats fra sognene -  igangsat, udført og inspireret til socialt arbejde blandt særligt udsatte mennesker i alle aldre.

Samvirkende Menighedsplejer har hovedsæde på Valby Tingsted, hvorfra der foregår mange diakonale aktiviteter.

Fra 1990 har man som målsætning haft at blive en landsdækkende paraplyorganisation for sogne, der arbejder med frivilligt diakonalt arbejde.