INDSATS MOD ENSOMHED
Grundlæggende er det ikke godt for noget menneske at hænge fast i en uønsket ensomhed. Samvirkende Menighedsplejers inspirerer til kirkens sociale indsats for udsatte ældre, der kan modvirke ensomhed på forskellige måder.

  • Om baggrunden for menighedsplejernes klassiske besøgstjeneste klik her
  • Om særlige omsorsgbesøg (hvor det er professionelle, der tager ud til særligt udsatte ældre) klik her
  • Om projektet peer-to-peer for psykisk sårbare klik her
  • For baggrund om diakoni klik her

BÅDE KLASSISK BESØGSVEN OG NYE NETVÆRK KAN BEKÆMPE ENSOMHED!

Traditionelt består et besøgsvenskab via besøgstjeneste af to mennesker: Besøgsvennen og besøgsværten. Og de mødes typisk hjemme hos besøgsværten.

En nyere tendens i kirkens sociale arbejde for ældre er at menighedsplejerne inviterer besøgsværter og deres besøgsvenner i byen til nye netværks-arrangementer. Sognene arrangerer for eksempel fælles spisning, guidet fælleslæsning og højskoleophold for udsatte ældre og deres besøgsvenner. Du kan læse mere herom i vores blad, "Sammen" (nummer 1/2016, side 8-9), som du kan finde her.

NYT HÆFTE: BESØGSVENSKABET 

9. marts 2018 udgav Samvirkende Menighedsplejer et nyt hæfte om besøgstjeneste. Det er skrevet i samarbejde med Københavns Universitet, og udgivet med økonomisk støtte fra Fonden Ensomme Gamles Værn.

Fra hæftets bagside:

”Mange besøgsvennepar finder i hinanden et helt særligt venskab. Dette venskab bliver til glæde og berigelse for begge parter. Som besøgsven får du en hel unik mulighed for at komme tæt på et andet menneske, som du formentlig aldrig selv ville have mødt. Et menneske, som har levet et helt andet liv end dig, ofte i en hel anden tid. Du møder et menneske, som er et sted i livet, hvor der er mange tabsoplevelser og mangel på menneskeligt nærvær. Derfor kan netop du gøre en stor forskel – og har du lyst og evner til at møde dit medmenneske lige der, hvor vedkommende er – vil I begge blive beriget.
I dette hæfte finder I inspiration og vejledning til at oprette besøgstjenester i de lokale sogne.”