Der udgår en stor besøgstjeneste fra Valby Tingsted. Besøgstjenesten er målrettet ældre alene boende og ældre i plejeboliger.

Der er i dagens Danmark stor fokus på at mindske oplevelsen af ensomhed, da ensomhed forringer både livskvalitet og livslængde hos den enkelte. Det er især det kommunale plejepersonale, som kommer i kontakt med ældre ensomme . Derfor er det også dem der oftest, på vegne af de ældre, søger besøgsvenner hos Samvirkende Menighedsplejer. Besøgsvenner kan nemlig gøre en kæmpe forskel i et ensomt menneskes liv.

Besøgstjenesten støttes af en bisiddertjeneste og en handymand tjeneste, som også udgår fra Valby Tingsted.

Desværre kommer der flere henvendelser til Valby Tingsted end det er muligt for os at imødekomme. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at motivere vore medlemssogne til at arbejde med besøgstjeneste, da vi ser dette, som en meget vigtig diakonal indsats.

Vi laver en del aktiviteter, som skal være netværksopbyggende og styrke fællesskabet i besøgstjenesten.

Vi afholder månedlige fællesspisninger, hvor flere besøgsvenner kommer med deres værter og får en god fælles oplevelse.

Vi har møder/ kurser/ temadage, hvor besøgsvenner har mulighed for, at øge deres kompetencer og dele deres oplevelser med andre besøgsvenner.

Vi har i perioder læsegrupper med højtlæsning og spændende snak ud fra en god historie.

En gang om året laver SMP i samarbejde med Fonden Ensomme Gamles Værn højskoleferie for ældre i udvalgte besøgstjenester.