Diakonien er evangeliet i handling. Ligesom Korshærschef Haldor Hald sagde: En kirke, der er rig på ord men fattig på symboler, er ilde stillet, når den skal meddele sin rigdom til de små.” Diakonien er kirkens kerneopgave og må gennemsyre hele kirkens liv gennem: 

  • næstekærlighed
  • inkluderende fællesskaber
  • værn om skaberværket
  • kamp for retfærdighed.

Diakonien foregår altid som en del af samfundet, fordi kirken er en integreret del samfundet, som et trosfællesskab der er rettet mod verden.

For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremme og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jer jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, der har I gjort mod mig (Matt: 25 v. 35-40).