Samvirkende Menighedsplejer har defineret den diakonale forpligtelse ud fra trosbekendelsens tre artikler. Se også organisationens Handlingsplan. Diakoni er troens bemyndigelse og tjeneste til at handle for mennesker, der er udsatte eller i en svær livssituation:
  • i troen på Gud Skaber skal man tage sig af det andet menneske som en medskabning.
  • i troen på Jesus som frelser og forbillede skal man elske og agte det andet menneske som et medmenneske, uanset baggrund eller situation.
  • i troen på Helligånden skal man realisere kirkens fællesskab i konkret handling til gavn for medmennesket.