Kirkens Genbrugs butikker i Jylland støtter stort set alle steder de lokale menighedsplejer  på den lokalitet, hvor butikken ligger.

Desuden støtter de jyske butikker særlige kursusfremstød i Jylland, og Aalborg-butikken støtter ansættelsen af en medarbejder på timeløn i Nordjylland.

Herudover deltager de jyske butikker sammen med de fleste øvrige butikker i landet i støtten til Folkekirkens Feriehjælp for udsatte børnefamilier (et landsdækkende sommerferieprojekt), foruden at man bidrager til, at Samvirkende Menighedsplejer stadig kan sende Bladet ”Sammen om Menighedspleje” ud til alle medlemssogne, til bidragsydere samt til præster og kirkekontorer landet over.

Billedet viser 2 frivillige fra Aalborgprovstiernes Menighedsplejer på frivilligmarked.