Baggrund for projekt Folkekirkens Feriehjælp

Folkekirkens Feriehjælp startede tilbage i 2007 som et samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) og Samvirkende Menighedsplejer (SMP). Formålet var, og er stadig, hvert år at sende vanskeligt stillede familier på en uges gratis sommerferieophold i sommerhuse eller feriecentre i Danmark.

Siden 2007 har projektet vokset sig større og større, og hvor det i 2007 startede med 8 børnefamilier er antallet af deltagende nu steget til op over 300 børnefamilier. Der er altså et udbredt behov for et initiativ som Folkekirkens Feriehjælp.   

Angående Folkekirkens Feriehjælp 2020

Sogne og menighedsplejer der ønsker at deltage i ferieprojektet i 2020, skal have afleveret deres ønsker inden den 15. februar kl. 12 .Hvis I har spørgsmål til Folkekirkens Feriehjælp 2020, kan I skrive en mail til klp@menighedsplejer.dk.

Hvorfor deltage?
Erfaringen viser, at der en positiv langtidsvirkning for de børnefamilier, der har deltaget på et ferieophold med Folkekirkens Feriehjælp. Gennem de rekreative elementer på opholdet bliver deltagerne ofte motiveret til at deltage på andre netværksaktiviteter i sognene. Det kan  hermed ende ud med at blive et fast og trygt holdepunkt i en hverdag, der ellers er præget af udfordringer og problemer for børnefamilierne.

Værdien af de frivilliges omsorg overfor både voksne og børn er også stor. Deltagerne oplever et styrket selvværd gennem de tillidsfulde relationer, der bliver opbygget på ferieopholdet. Effekten heraf kan være, at deltagerne overvejer at finde tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. Nogle forældre ender også ud med at blive frivillige i deres egne sogne i arbejdet med netværksaktiviteter, på ferieophold eller i genbrugsbutikkerne. Projektet gavner altså både de deltagende, men også i høj grad sognene generelt.  

Hvordan foregår det?
Da det er sognene, som har kontakten til familierne, er det også dem, der står for udvælgelsen af børnefamilierne med de største behov for et ophold med Folkekirkens Feriehjælp. Flertallet af deltagerne er oftest enlige forsørgere, der enten kæmper med arbejdsløshed, psykiske udfordringer eller fysiske handicaps. Nogle deltagere har også gældsproblemer, samt manglende eller ikke afsluttede uddannelser i bagagen. Fattigdom er derfor et generelt udbredt problem blandt de børnefamilier, der er udvalgt til ferieopholdene.

Arbejdsmarkedets Feriefond har en række kriterier til de deltagende børnefamilier. Kriterierne for 2020 ser således ud:

  • Deltagerne skal være personer på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år. 
  • Alle familier skal udfylde og underskrive ansøgningsskemaet fra SamvirkendeMenighedsplejer, og have underskrift fra kommunen på, at de er på overførselsindkomst. 

Det er nogle krav, som vi i SMP er nødt til at følge for at få lov til at bibeholde bevillingen til projektet. Det er derfor meget vigtigt, at I hjælper familierne med korrekt udfyldte skemaer og underskrift fra kommunen. 

Familier der ønsker at ansøge om sommerferie 2020, skal henvende sig til den lokale kirke. 

Sogne og menighedsplejer der ønsker at deltage i ferieprojektet i 2020, skal have afleveret deres ønsker inden den 15. februar kl. 12 .Hvis I har spørgsmål til Folkekirkens Feriehjælp 2020, kan I skrive en mail til klp@menighedsplejer.dk.